Przygotowania

Ostatni tydzień przed koronacją

Przez ostatnie dni przygotowywaliśmy się do mającej nastąpić koronacji. W niedzielę rozpoczęliśmy rekolekcje, które prowadził ks. prałat Marian Bocho z Jarosławia.
W poniedziałek, po Mszy Świętej koncelebrowanej, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz z parafii pw. Serca Jezusowego w Sanoku, udaliśmy się na cmentarz, by modlić się za dawnych mieszkańców Zagórza, naszych krewnych i przyjaciół, tych, którzy kiedyś także czcili Matkę Bożą Zagórską, a być może teraz cieszą się wraz z nami Jej koronacją, bo obdarzeni już zostali za Jej wstawiennictwem Nowym Życiem w wieczności.

 

 

 

 

We wtorek i środę spotykaliśmy się na Mszy Świętej, różańcu i Apeli Maryjnym. Środa była także dniem spowiedzi parafialnej.

We czwartek do kościoła przybyły tłumnie kobiety z całej parafii, każda zaś niosła różę. Na początku nie wiedziałyśmy, po co ten kwiat. Mszę Świętą prowadził i kazanie głosił ks. Jan Smoła, Archidiecezjalny Duszpasterz Róż Żywego Różańca, który po kazaniu poprosił, aby każda z kobiet podeszła i złożyła swoją różę u stóp Maryi. Nastąpił bardzo wzruszający moment, gdy wszystkie Panie podchodziły do ołtarza i układały róże w specjalnie przygotowanym wielkim wazonie, a potem u stopni ołtarza. Okazało się jednak, że to nie koniec. Po Mszy Świętej ks. Smoła poprosił, by Panie ponownie podeszły i wzięły przypadkowo wybraną różę, a wraz z nią wszystkie sprawy rodziny, którą ta róża reprezentuje, a następnie, by w poszczególnych domach otoczono tę nieznaną rodzinę modlitwą.

 

 

 

W piątek, w Uroczystość świętych Piotra i Pawła, najpierw odprawiona została Msza Święta z nauką dla wszystkich, a następnie swoją naukę mieli mężczyźni, których na końcu ks. Proboszcz każdego oddzielnie błogosławił Najświętszym Sakramentem.

W sobotę od rana można było odczuć wyjątkową atmosferę zbliżającej się uroczystości – pięknie ustrojona miejscowość, ludzie krzątający się przy ostatnich porządkach, próby chóru, przygotowania.

Wieczorem znów zebraliśmy się tłumnie na Mszy Świętej, po której w trakcie pięknego obrzędu Procesji Światła odmówiliśmy radosne tajemnice różańca.

 

 

 

 

 

 

 Matka Nowego Życia

Bardzo ważnym elementem przygotowań do Koronacji obrazu Matki Boskiej Zagórskiej – jak zresztą do każdej koronacji wizerunku – jest wybór tytułu, pod którym będzie on koronowany.

Matka Boska Zagórska będzie koronowana pod tytułem: Matka Nowego Życia, niezwykle adekwatnym do specyfiki naszego obrazu.

[Teologiczny sens tytułu]

Ofiary na korony dla Matki Boskiej Zagórskiej

Już prawie 300 osób złożyło ofiary na korony dla Matki Boskiej Zagórskiej. Wszystkie dary – zarówno materialne – w formie kruszcu złota i srebra, jak i pieniężne, oraz nazwiska ofiarodawców, są szczegółowo dokumentowane i zapisywane w specjalnej Księdze Darów, która w czasie uroczystej Mszy Świętej Koronacyjnej będzie niesiona jako dar ołtarza. Chciałbym jednocześnie poinformować, że złoto i srebro zostały za potwierdzeniem i przy świadkach przekazane do pracowni w Rzeszowie. Wykonanie koron jest planowane do końca marca. Wszyscy, którzy chcieliby się włączyć w to wielkie dzieło, mogą oczywiście nadal składać dary.

Pragnę serdecznie podziękować tym, którzy odpowiedzieli na apel o pomoc w ufundowaniu koron dla Matki Bożej. Ofiary złożyli zarówno parafialnie, jak też czciciele Matki Boskiej Zagórskiej spoza parafii. Ponieważ część osób zastrzegła sobie anonimowość, nie wymieniamy w tym miejscu, nazwisk wszystkim jednak ofiarodawcom, chcemy złożyć gorące podziękowania – Bóg zapłać!

Te materialne wyrazy czci Matki Boskiej Zagórskiej, będące wyrazem głębokiej wiary i pobożności, pozostaną na wieki przekute w korony dla Matki Nowego Życia, która stale obdarza nas swymi łaskami.

Jeszcze raz serdecznie Bóg Zapłać!

ks. Proboszcz, Józef Kasiak

[Nowenna miesięcy]

[Archiwum]