Przyrzeczenie połączone z zawierzeniem kustosza i parafian

Ja, Józef Kasiak proboszcz zagórskiej parafii przyrzekam pilnie strzec cudownego obrazu Matki Bożej Zagórskiej – Matki Nowego Życia, który od pięciu wieków otoczony jest czcią i miłością przez pokolenia wiernych. Przysięgam i ślubuję, że dołożę wszystkich starań, aby Matka Najświętsza, która sobie ten obraz wybrała, jako znak Jej szczególnego orędownictwa i miłości, była znana, czczona i kochana, nie tylko w Zagórzu i w najbliższej okolicy, ale w całej Ojczyźnie naszej.

Przyrzekam i ślubuję, iż uczynię wszystko, aby świątynia nasza była godnym miejscem kultu Matki Nowego Życia, by nasze posługiwanie Ludowi Bożemu umacniało wiarę i miłość do Maryi i by wspierało wiernych w drodze do osiągnięcia pełni nowego życia w Bogu.
Tak mi dopomóż Bóg i Ty najlepsza Matko.

Równocześnie zawierzam Tobie, o Pani Zagórska, w tym uroczystym dniu wszystkich czcicieli gromadzących się przed Twym obrazem, a także wszędzie tam, gdzie Twój cudowny wizerunek jest obecny. Matko Nowego Życia, wspieraj nas nieustannie, abyśmy przez całe życie szli drogą Bożych Przykazań i nie ustawali w pracy nad kształtowaniem naszych serc i sumień. Matko Nowego Życia, w Twoje ręce składamy życie wszystkich Twoich dzieci, dopomóż abyśmy jak Ty bronili bezcennego daru życia.