Akcja Katolicka w naszej parafii

Grupa inicjatywna naszego parafialnego oddziału Akcji Katolickiej została powołana przez Księdza Proboszcza we wrześniu 2003 roku. Pięć osób wzięło udział w rekolekcjach w Strachocinie. Pierwsze spotkanie kandydatów odbyło się 12 października; wzięło w nim udział dwanaście osób, w tym dwoje zaproszonych gości - Pan Krzysztof Salamak, odpowiedzialny za Akcję Katolicką w Dekanacie Sanok i Rzepedź oraz Pan Makarczek, prezes Parafialnego Oddziału AK w Tarnawie Dolnej.
14 maja 2005 roku, podczas Diecezjalnej Pielgrzymki w Strachocinie, odebraliśmy akt powołania zagórskiego oddziału Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. 10 osób otrzymało legitymację członka AK. Prezesem ks. Biskup zamianował p. mgr Agnieszkę Podkalicką, a asystentem ks. proboszcza Józefa Kasiaka.
Pani Agnieszka Podkalicka w 2011 roku została mianowana prezesem na kolejną kadencję.
Spotkania POAK odbywają się raz w miesiącu. Wspólnie z Księdzem asystentem rozważamy fragment Pisma Świętego i przedstawiamy referaty na wybrane tematy.
W okresie Bożego Narodzenia przygotowujemy drobne upominki dla samotnych, odwiedzamy ich (około 26 osób). Przygotowujemy rozważania Drogi Krzyżowej i Różańca, adorację Najświętszego Sakramentu. Uczestniczymy czynnie w uroczystościach parafialnych.
Ważnym aspektem działalności Akcji Katolickiej w naszej parafii jest organizowanie kilku pielgrzymek w roku, w których mogą uczestniczyć wszyscy chętni parafianie. Szersze informacje w zakładce Pielgrzymki.
Bierzemy również udział w innych formach spotkań AK, np. w Dniach Skupienia. Staramy się włączać czynnie w życie parafii, służyć pomocą w razie potrzeby.


Archiwum:

2010