Korony dla Matki Boskiej Zagórskiej - archiwum

Korona dla Matki Bożej będzie mieć taki kształt, jak ta namalowana na obrazie nad głową Maryi. Oprócz tego planowana jest otoczka w formie słoneczka lub aureoli wokół postaci Jezusa, przedstawionego przez artystę w postaci małego dzieciątka, wędrującego po jasnych promieniach od Boga Ojca.

Została założona Złota Księga ofiar i darów na cel koronacji, w której będzie zapisany każdy dar w formie pieniężnej, czy też materialnej (przedmioty ze złota i srebra).

Bardzo prosimy ewentualnych ofiarodawców, aby do koperty wkładali dar i kartkę, na której znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko osoby lub rodziny, adres, opis ofiarowanego przedmiotu, a także – jeśli jest taka chęć – intencja lub motywacja, z jakiej składa się ten dar Matce Bożej. Informacja zawarta na takiej kartce zostanie wpisana do Księgi. Wpisów dokonywać będą osoby wyznaczone przez Radę Parafialną.

Księga ta, która stanie się wielką pamiątką, będzie dostępna do wglądu dla ofiarodawców.