Grupa biblijna

Grupa biblijna to grupa osób, która spotyka się w naszej parafii raz w miesiącu, w celu pogłębiania znajomości treści Pisma Świętego oraz lepszego przybliżenia sobie tej Świętej Księgi. Grupa powstała w 2004 roku, jako swoisty owoc zakończonego Roku Biblii. Wtedy to Ksiądz Proboszcz zasugerował, że bardzo dobrą i potrzebną rzeczą dla naszej parafii byłoby stworzenie grupy, która pogłębiałaby treści związane z Pismem Świętym. Mówi się, że jest to Księga Święta, ale zbyt mało się ją rozumie i czyta. Zgodnie ze słowami św. Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Z tych też powodów w sposób dość oczywisty powstała Grupa Bliblijna.

Spotykamy się raz w miesiącu w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej wieczornej. Na spotkania uczęszcza około 15 osób.

Spotkania mają formę Medytacji Biblijnej, tzw. Lectio Divina. Przebiega ona w 4 etapach:

1. Czytanie fragmentu z Pisma Świętego. Staramy się odczytać główne myśli, które przekazuje ta Święta Księga. Odpowiadamy sobie na pytania: Kogo autor przedstawia? Dlaczego? Czy opis łączy się z poprzednim fragmentem? Jakie wydarzenie jest opisane?

2. Medytacja. Zgłębiamy się w tekst i przyswajamy go. Odpowiadamy sobie na pytania: Jaką najważniejszą myśl Bóg do nas kieruje? O czym nas poucza? Do kogo to zostało skierowane? Do czego Bóg wzywa tego człowieka? Jak to się odnosi do mnie? Jaka jest wola Boża względem mnie? W czym ją dostrzegam?

3. Modlitwa nawiązująca do przeczytanego tekstu. Za co Bogu winienem dziękować i za co Go uwielbiać? Za co będę Boga przepraszał? O co będę Boga prosił?

4. Kontemplacja. Działanie – jak usłyszane Słowo Boże mam realizować w życiu? Jak konkretnie wprowadzać w życie?

Obecnie podczas naszych spotkań biblijnych pochylamy się nad Ewangelią świętego Łukasza. Na kolejnych spotkaniach będziemy rozważać:

Jeżeli pragniesz pogłębić swoją wiarę i znajomość Pisma Świętego, serdecznie zapraszamy na spotkania Grupy biblijnej.