Rok Liturgiczny

XXIII Tydzień Okresu Zwykłego

7 września – Wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika
8 września – Święto Narodzenia NMP

XXIV Tydzień Okresu Zwykłego

14 września – Święto Podwyższenia Krzyża
15 września – Wspomnienie NMP Bolesnej
18 września – Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

XXV Tydzień Okresu Wielkanocnego

21 września – Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
23 września – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na wrzesień i październik 2020
1. Intencja powszechna: Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.
2. Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.