Rok Liturgiczny

V Tydzień Okresu Zwykłego

11 lutego – Wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes
14 lutego – Wspomnienie św. Cyryla i Metodego, patronów Europy

VI Tydzień Okresu Zwykłego

21 lutego – Wspomnienie św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła
22 lutego – Święto Katedry świętego Piotra
23 lutego – Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika

VII Tydzień Okresu Zwykłego

3 marca – Wspomnienie Najświętszej Marii Panny w sobotę

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na luty i marzec 2019
1. Intencja powszechna: Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.
2. Intencja ewangelizacyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.