Inwestycje 2008

Trwają prace wykończeniowe w nowo powstałym budynku należącym do Domu Opieki im. św. Brata Alberta. Wstawiono okna, wykonano izolacje elektryczne, grzewcze, wodne i kanalizacyjne, otynkowano wnętrze. Wymalowano ściany, wykończono łazienki, wstawiono drzwi. Wykonywane jest ocieplenie i elewacja budynku. Potrzebne są obecnie fundusze na prace związane z wyposażeniem i zainstalowaniem windy osobowej i kuchennej, na wyposażenie łazienek i pokoi mieszkalnych.

Renowacja figur. Z frontonu kościoła zostały zdjęte figury św. Piotra i Pawła. Okazało się, że są w bardzo złym stanie i wymagają pilnej konserwacji, która właśnie jest przeprowadzana.

Trwają prace przy adaptacji budynku gospodarczego przy plebanii. Ma on stać się zapleczem dla pracy duszpasterskiej, będą z niego mogli korzystać zarówno parafianie jak i pielgrzymi. W surowym stanie wykonano toalety, kuchnię i salę rekreacyjną.

Trwają prace przy renowacji obrazu Ekstaza św. Teresy oraz siedmiu stacji Drogi Krzyżowej. Odbiór obrazów planowany jest w pierwszej połowie grudnia.

■ Przed pierwszą rocznicą Koronacji Obrazu Matki Bożej Zagórskiej na placu przy kościele wybudowano trwały ołtarz polowy.

Ołtarz w trakcie budowy

Ołtarz w trakcie uroczystości rocznicowych

■ Zakończona została konserwacja wizerunku św. Józefa, trwa restauracja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej, w związku z podjętą przez konserwatora decyzją o odsłonięciu pierwotnego obrazu, wykonana została kopia płótna, które znajdowało się w naszej świątyni. Do konserwacji oddany został także obraz Ekstaza św. Teresy; planowana jest też renowacja stacji Drogi Krzyżowej.

Obraz świętego Józefa po renowacji

Kopia obrazu Matki Bożej Szkaplerznej

■ Trwają prace mające na celu adaptację budynków gospodarczych na pomieszczenia dla pielgrzymów.

Inwestycje 2007

■ Od sierpnia trwa rozbudowa Domu Pomocy Społecznej. Zaistniała konieczność podjęcia takiej decyzji, ponieważ z powodu niespełniania standardów unijnych (brak windy, gabinetów i łącznika między dwoma istniejącymi budynkami) groziło zamknięcie domu. Dzięki staraniom s. Zofii, kierującej zakładem, udało się pokonać trudności proceduralne, a także pozyskać fundusze na rozbudowę; na razie wykonano budynki w stanie surowy.

Prace budowlane zmieniają wygląd Domu Opieki w Zagórzu

■ Dwa obrazy z naszego kościoła zostały oddane do renowacji: obraz Matki Boskiej Szkaplerznej i Św. Józefa.

■ W minionym roku wykonano m.in. malowanie i złocenie konfesjonałów i drzwi, naprawę dzwonów. Zakupiono nagłośnienie przenośne oraz nagłośnienie na Zasław, ułożono kostkę brukową przy kościele (kostka, kostka, krawężniki, kamień tłuczeń, żwirek, cement), wykonano konstrukcję daszków nad drzwi, uzupełniono tynki na elewacji kościoła. Przeprowadzono prace przy ociepleniu i odnowieniu elewacji plebanii, wykonano drzwi garażowe i okna do piwnicy przy plebanii.