Inwestycje 2011

W 2010 roku i na początku roku 2011 wykonano renowację elewacji zewnętrznych kościoła i dzwonnicy, zamontowano nowe nagłośnienie oraz mechanizm automatyczny sterujący dzwonami. Przy okazji uruchomiono najstarszy dzwon - Kacper, który - jak się okazało - pochodzi z XVII wieku.
W 2011 roku podjęto ważną i kosztowną inwestycję, polegającą na odnowieniu wewnętrznych tynków przyziemia. Jak się okazało, ze względu na duże zawilgocenie kościoła, poprzednie, nieprofesjonalne próby zabezpieczenia tynków, prace były bardzo trudne i przebiegały wolno. Udało się je jednak zakończyć przed zimą.
Na przyszły rok planowane jest malowanie ścian wewnętrznych kościoła.