Poprzednie dni Nowenny

Ósmy dzień Nowenny przed Uroczystością Koronacji

5 maja już przedostatni raz spotkaliśmy się na nowennie przed uroczystością Koronacji. Tym razem do naszego kościoła przybył ks. Biskup Edward Białogłowski z Rzeszowa, a także parafianie, księża i Róże Różańcowe z parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Sanoku oraz wierni z okolicznych parafii – Poraża, Nowego Zagórza, Tarnawy.

Ks. Biskup w homilii nawiązał do teologicznego znaczenia sceny Zwiastowania, mówił także o obowiązku otwarciu na Nowe Życie w jego wielorakich wymiarach. Po Mszy Świętej odczytane zostały prośby i podziękowania na Matki Boskiej Zagórskiej, odśpiewaliśmy litanię Loretańską i odmówiliśmy różaniec.

Już teraz zapraszamy wszystkich na ostatni dzień nowenny, który przypada 2 czerwca, a także na główną uroczystość koronacyjną, w niedzielę, 1 lipca.

 

Kolejny dzień Nowenny przed Uroczystością Koronacji

W sobotę, 14 kwietnia (wyjątkowo w drugą sobotę miesiąca, ze względu na Święta Wielkanocne) przeżywaliśmy kolejny dzień nowenny przed Koronacją obrazu Matki Boskiej Zagórskiej. Tym razem modlił się z nami i Słowo Boże wygłosić ks. Jan Czaja, zagórzanin, obecnie proboszcz w parafii w Futomie koło Tyczyna.

 

 

Piąty dzień Nowenny przed Koronacją Obrazu Matki Boskiej Zagórskiej

W pierwszą sobotę lutego zebraliśmy się na modlitwę w kolejnym dniu Nowenny przed Koronacją zagórskiego Wizerunku Matki Bożej. Tym razem Mszę Świętą celebrował i Słowo Boże wygłosił ks. bp Marian Rojek, który pozostał także, by odmawiać z wiernymi różaniec. W kazaniu ks. Biskup rozważał prawdy maryjne, które mogą stać się jakby wezwaniami do Matki Bożej Zagórskiej. Mszę Świętą koncelebrowali księża z okolicznych parafii, a kościół znów wypełnił się czcicielami Maryi.

 

 

 

 

 

Czwarty dzień Nowenny przed uroczystością Koronacji Obrazu Matki Boskiej Zagórskiej

■ W sobotę, 6 stycznia w Święto Objawienia Pańskiego przypadał kolejny dzień nowenny przed uroczystością Koronacji Obrazu Matki Boskiej Zagórskiej. Bardzo licznie zgromadzeni wierni z Zagórza i okolic modlili się wraz z bp Adamem Szalem. Księdza Biskupa przywitali bardzo przejęci „Trzej Królowie”. Po Mszy Świętej, jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca odczytywane były podziękowania i prośby do Matki Bożej. W homilii Ksiądz Biskup poruszył kwestię drogi, którą każdy człowiek dąży do Boga; mówił także o potrzebie świadczenia swoim życiem o wierze w Chrystusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwie nowenny w naszej parafii

2 grudnia, w sobotę, zebraliśmy się w kościele, by wspólnie przeżywać kolejny dzień dziewięciomiesięcznej Nowenny przed Koronacją Zagórskiego Obrazu. Spotkanie to było wyjątkowo uroczyste, ponieważ zaszczycił nas swą obecnością Jego Eminencja ks. Arcybiskup Józef Michalik, który przewodniczył Mszy Świętej i Adoracji oraz wygłosił Słowo Boże. Przybyli również licznie księża z dekanatu, z ks. Dziekanem Eugeniuszem Dryniakiem na czele. Przyjechał także zagórzanin, ks. Jan Czaja. Dzień ten był wyjątkowy również dlatego, że spotkały się dwie nowenny – dziewięciomiesięczna przed Koronacją i dziewięciodniowa przed świętem Niepokalanego Poczęcia NMP, którą obchodzimy w Zagórzu już ponad 40 lat.

Bardzo licznie zgromadzeni wierni z Zagórza i okolic modlili się, prosząc o łaski i opiekę Matkę Boską Zagórską.

Ks. Arcybiskup w homilii nawiązał do trynitarnego sensu momentu Zwiastowania i podkreślał konieczność naśladowania Maryi w jej pokorze, modlitwie i gotowości przyjęcia woli Bożej.

Cała uroczystość była transmitowana przez Radio „Fara”.

 

 

 

 

 

 

 

Nowenna

4 listopada, w pierwszą sobotę miesiąca, odbyło się kolejne nabożeństwo uroczystej nowenny przed Koronacją obrazu Matki Boskiej Zagórskiej. Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ksiądz infułat Julian Pudło z Brzozowa. Mottem homilii były słowa znanej pieśni maryjnej: „Jest to myśl błoga, jest to myśl droga, że Matką moją jest Matka Boga”. Ks. Infułat przypomniał związek Maryi z naszym narodem, podkreślał, ile świątyń Jej zostało poświęconych, ile wizerunków otoczonych jest czcią na polskiej ziemi. Maryja była z nami w chwilach chwały i wtedy, gdy Polskę wymazano z mapy Europy, gdy wydawało się, że nic już nam nie pozostało, gdy zapadła noc okupacji i nadeszły lata komunizmu, pozostała jeszcze wiara w opiekę i wstawiennictwo Maryi, która trwała przy nas, tak, jak stała pod krzyżem w Wielki Piątek.

Głównym tematem kazania był problem wiary, której wzorem może być dla nas właśnie Maryja. To ona bowiem potrafiła całkowicie zawierzyć Bogu, nawet wtedy, gdy przeżywała swoje próby wiary. Maryja stojąc pod krzyżem uratowała wiarę całego Kościoła.

Wiara wzmacnia i uzdrawia życie człowieka, jest jego fundamentem. Bez wiary bowiem nie można podobać się Bogu.

Problem wiary jest dziś niezwykle palącą kwestią. Wielu ludzi odrzuca wiarę lub ją traci. Próbuje się wmówić człowiekowi, że wiara nie jest potrzebna, a to właśnie brak wiary powoduje, że wokół szerzy się zło, „nowoczesne” życie bez Boga. Ludzkość jest chora, gdyż zachwiał się fundament wiary.

Wierzyć po katolicku znaczy przyjąć prawdę Boga w pokorze serca, uznać Boga za największy autorytet. Wiara jest łaską, skarbem, daje odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne. Wiara daje siłę, by przeciwstawić się złu, jest ratunkiem w chwilach nieszczęścia, jest siła dla małżeństwa i rodziny. Wiarę musimy jednak rozwijać, pogłębiać, bo Chrystus jest drogą i światłością Świata.

Wzorem wiary może być dla nas także Sługa Boży Jan Paweł II, który całkowicie zawierzył się Matce Najświętszej.

Dlatego też nasze przygotowanie do Koronacji powinno przede wszystkim polegać na rozwijaniu wiary.

Po zakończeniu Mszy Świętej odczytano podziękowania i prośby do Matki Bożej. Bardzo cieszy fakt tak licznego udziału wiernych – nie tylko zresztą z naszej parafii – w tym nabożeństwie.


* * *

W pierwszą sobotę października Mszą Świętą o godzinie 18.00 rozpoczęliśmy dziewięciomiesięczną nowennę przed Koronacją obrazu Matki Boskiej Zagórskiej. Mszę Świętą odprawił i kazanie wygłosił wikariusz generalny archidiecezji przemyskiej ks. prałat Wacław Partyka. Ks. prałat jest związany z zagórską parafią – tu właśnie, w 1978 roku, po święceniach kapłańskich rozpoczął swoje duszpasterskie posługiwanie. Jest On również wielkim czcicielem Matki Boskiej Zagórskiej, zauroczonym pięknem tego Wizerunku. Dlatego też z radością przyjął zaproszenie, by wprowadzić nas w atmosferę modlitewnego oczekiwania na to wielkie wydarzenie. W swym kazaniu ks. Prałat podkreślił, jak wielkie znaczenie ma koronacja dla obrazu i jaki sens zawarty jest w tym wyjątkowym akcie.

Koronowany obraz wokół którego tworzy się sanktuarium zyskuje specjalny tytuł. Wpatrując się w wizerunek zagórskiej Pani i odczytując jego treść, pragniemy nadać obrazowi tytuł „Matka Nowego Życia”.

Ucieszyło nas bardzo, że tak wiele osób z naszej parafii i parafii sąsiednich modliło się we wspólnocie, czcząc Matkę Bożą. Niech trwa ten kult Najświętszej Panny, niech rośnie i niech się rozwija. Wytrwajmy w tych dobrych postanowieniach uczestniczenia we wszystkich spotkaniach uroczystej nowenny. Zachęcajmy do tego innych. Każdego dnia módlmy się w naszych domach rodzinnych – odmawiajmy choćby dziesiątek różańca czy inną modlitwę ku czci Matki Bożej. By sanktuarium żyło, by zdrój łask spływał tu na wiernych potrzeba ciągłego modlitewnego kontaktu z Matką Bożą, próśb i dziękczynienia, pełnego miłości poddania się woli Bożej. Dlatego też tak ważne są świadectw otrzymanych łask, tak liczne przecież sygnały działania poprzez Maryję Bożego miłosierdzia.

Ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich, którzy włączą się we wspólną modlitwę i dla tych, za których będziemy się modlić.

Czas nowenny to czas szczególny – nie zmarnujmy go!

ks. Józef Kasiak