Otwarcie Szlaku Papieskiego

Uroczystości z okazji 3 maja miały w tym roku w naszej miejscowości szczególny charakter. Nie tylko czciliśmy Matkę Bożą Królową Polski, obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale byliśmy też świadkami otwarcia zagórskiego odcinka Bieszczadzkiego Szlaku Papieskiego.

Fundacja Szlaki Papieskie została powołana jeszcze za życia Ojca Świętego, a jej celem jest wypełnianie prośby Jana Pawła II, wypowiedzianej w Nowym Targu w 1979 roku – „Pilnujcie mi tych szlaków”. Działa pod honorowym patronatem ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, a zajmuje się dokumentowaniem tras przemierzanych przez ks. Karola Wojtyłę oraz propagowaniem idei wędrowania połączonego z duszpasterstwem turystycznym. Powszechnie wiadomo, że Ojciec Święty, jeszcze jako kapłan i biskup był wielkim miłośnikiem wędrówek, a szczególnie ukochał góry. Przyjeżdżał też kilkakrotnie w Bieszczady. Wędrówki śladami Ojca Świętego to nie tylko okazja do aktywnego wypoczynku, ale też możliwość poczucia szczególnej bliskości z największych z Polaków.

Od 2005 roku z Fundacją Szlaki Papieskie współpracuje Gmina Zagórz i Towarzystwo Wspierania Rozwoju Gminy Zagórz, a efektem tego jest właśnie otwarcie pierwszego odcinka Bieszczadzkiego Szlaku Papieskiego, który prowadzi przez naszą miejscowość. Przedstawiciele władz gminy, samorządu, duchowieństwa oraz Towarzystwa Wspierania Rozwoju Gminy Zagórz zostali w tym roku przyjęci przez ks. Kardynała Stanisława Dziwisza i otrzymali od niego błogosławieństwo w podjętym dziele.

Szlak w naszej miejscowości prowadzi od Dworca PKP, gdzie na pewno Ks. Karol Wojtyła kilkakrotnie się zatrzymywał, przechodzi obok parafialnego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie odprawił Mszę Świętą i dalej, do ruin klasztoru Karmelitów, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa odwiedził.

W każdym z tych trzech miejsc ustawiono pamiątkowe obeliski, na których umieszczone zostały tablice z fragmentami wypowiedzi Jana Pawła II. Obok dworca możemy przeczytać słowa wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w Nowym Targu, w czerwcu 1979 roku: „Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać górskie krajobrazy, dziękuję Bogu za majestat i piękno stworzonego świata”. Na tablicy przy kościele, który jest zarazem sanktuarium Matki Bożej Zagórskiej, wyryto słowa: „Ziemia polska naznaczona jest w szczególny sposób obecnością Matki Chrystusa. Ona jest pierwszą wśród pełniących wolę Ojca – właśnie jako Matka Syna Bożego”. Natomiast w ruinach umieszczono tablicę z następującym cytatem: „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli kochacie tą ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi”.

Szlak Papieski w Gminie Zagórz prowadził będzie aż do szczytu Chryszczatej. W jego wytyczenie i utrzymanie zaangażowana jest też młodzież naszych szkół.

Otwarcie Szlaku miało bardzo uroczysty charakter. Przybyli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, duchowieństwo, dziekani, delegat ks. Arcybiskupa, a także p. Urszula Własiuk, prezes Fundacji. Najpierw, o godz. 9.00 odbyło się odsłonięcie tablicy i poświęcenie obelisku przy Dworcu PKP. Pani Danuta Łagódka, prezes Towarzystwa Wspierania Rozwoju Gminy Zagórz powitała zaproszonych gości, przybyły poczty sztandarowe, harcerze i zuchy trzymały wartę przy obelisku.

Pamiątkowa tablica na obelisku

Zuchy i harcerze przy obelisku

Orkiestra kolejowa

 

Złożenie kwiatów przy pamiątkowej tablicy

Poczet sztandarowy Gimnazjum Nr 1 w Zagórzu

Przybyli na uroczystość przedstawiciele duchowieństwa i władz gminy

Ks. Dziekan Eugeniusz Dryniak i pani Urszula Własiak odsłonili tablicę

Poświęcenia obelisku dokonał delegat ks. Arcybiskupa

Następnie uczestnicy uroczystości procesyjnie przeszli do kościoła parafialnego w Zagórzu, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny, a następnie odsłonięto drugą tablicę i poświęcono obelisk.

Orkiestra kolejowa prowadziła pochód

Za nią podążały poczty sztandarowe

Wśród maszerujących strojem wyróżniali się Księża Dziekani

 

 

Obelisk i tablica przy kościele parafialnym w Zagórzu

Po poświęceniu obelisku zebrani udali się na cmentarz, gdzie złożono wieńce pod pamiątkowym krzyżem powstańczym, a następnie wszyscy podążyli trasą szlaku papieskiego ku ruinom klasztoru. Tu także odbyło się poświęcenie tablicy wmurowane w ścianę dawnego kościoła Karmelitów. Część artystyczną przygotowała młodzież ze szkoły w Tarnawie Dolnej, której też ks. Dziekan Dekanatu Rzepedzkiego powierzył opiekę nad tym odcinkiem szlaku. Na zakończenie uroczystości na terenie klasztoru posadzono dąb kolumnowy – dar od fundacji Szlaki Papieskie.

Tablica w ruinach klasztoru

 

 

Pochód z orkiestrą i pocztami sztandarowymi wchodzi na teren klasztoru

 

Poczty sztandarowe przy tablicy

Przewodniczący Rady Miasta, p. Adam Malec, burmistrz Zagórza oraz ks. Proboszcz prawosławnej parafii w Mokrem

Pani Danuta Łagódka wita zebranych gości

Pan Burmistrz i członek Towarzystwa Wspierania Rozwoju Gminy Zagórz, p. Jacek Zając odsłaniają tablicę

Ks. Profesor z krakowskiego PAT-u, przybyły specjalnie na tę uroczystość z grupą studentów poświęcił tablicę

Ks. Dziekan przekazuje opiekę nad tym odcinkiem szlaku młodzieży z Tarnawy

Wszyscy z uwagę słuchali wspomnień uczestnika wędrówek z ks. Karolem Wojtyłą

Nieopodal figury Matki Boskiej Szkaplerznej posadzono dąb kolumnowy, pod jego korzenie wsypano ziemię z miejsc z Krakowa związanych z Ojcem Świętym