Bractwa Różańcowe

Wspólnoty Żywego Różańca istnieją prawie w każdej parafii. W Zagórzu działa obecnie jedenaście róż, a ich zelatorkami i zelatorami są: Wanda Makarska, Zofia Prenkiewicz, Wanda Nieznańska, Maria Szczepanik, Halina Kucharska, Jadwiga Krawczyk, Ewa Kuczma, Lubomira Wojnarowska, Helena Osenkowska, Leonard Stach i Zygmunt Wawryszczuk. Działają też róże dzieci i młodzieży.


Podwórkowe Kółko Różańcowe w naszej parafii skupia około 100 osób. Dzieci spotykają się na modlitwie różańcowej w szkole, kościele i w domach. Propagują też tę modlitwę wśród rówieśników i zachęcają do wspólnej modlitwy w swoich rodzinach.