Przygotowania – archiwum

Program rekolekcji

25 czerwca ● poniedziałek

19.00 – Msza Święta, następnie nabożeństwo na cmentarzu.

26 czerwca ● wtorek

19.00 – Msza Święta, następnie czuwanie i Apel Maryjny.

27 czerwca ● środa

16.00 – Spowiedź parafialna
19.00 – Msza Święta, po Mszy wspólny śpiew pieśni maryjnych poprowadzi młodzież.

28 czerwca ● czwartek

18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
19.00 – Msza Święta, nauka rekolekcyjna dla kobiet

29 czerwca ● piątek

19.00 – Msza Święta, nauka rekolekcyjna dla mężczyzn; przed Mszą koronka do Bożego Miłosierdzia

30 czerwca ● sobota

19.00 – Msza Święta, Procesja Światła i Apel Jasnogórski

Dobiegają końca ostatnie przygotowania organizacyjne i duchowe, każdy stara się jak najlepiej wykorzystać te wyjątkowe dni.
Można już nabyć książeczkę poświęconą Koronacji i pamiątkowe pocztówki. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich czcicieli Maryi by dołączyli do rzesz pielgrzymów i przybyli do Zagórza 1 lipca 2007 roku

 

Program uroczystości

1 lipca

7.00 – Godzinki do Matki Bożej

7.30 – Msza Święta

9.00 – Powitanie Pielgrzymów, Róż Różańcowych

9.15 – Wprowadzenie do Uroczystości połączone z przedstawieniem historii zagórskiego obrazu i koncert pieśni maryjnych

9.45 – Konferencja poświęcona modlitwie różańcowej

10.15 – Odmówienie Różańca połączone z rozważaniem tajemnic radosnych

11.00 – Uroczysta Msza Święta połączona z Koronacja wizerunku Matki Bożej Zagórskiej.

Obrzędu nałożenia koron dokona Jego Ekselencja Ks. Arcybiskup Metropolita Przemyski Józef Michalik

Cała Uroczystość odbędzie się na placu przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu.

 

Informacje organizacyjne

Dla pielgrzymów przybywających z dalszej okolicy przygotowane zostaną parkingi, na które kierować będą służby porządkowe. Parkingi zlokalizowane będą w centrum miejscowości oraz na terenach nad rzeką. Od parkingów w centrum do kościoła należy udać się główną drogą. Osoby parkujące nad rzeką powinny podejść drogą w górę rzeki (ok. 300 metrów), a następnie skręcić w drogę odchodzącą w prawo, pod wiadukt kolejowy, skąd już bardzo blisko do placu, na którym odbędzie się uroczystość.

Przed i po uroczystości będzie można nabyć pamiątkowe wydawnictwa poświęcone Koronacji i kultowi Matki Bożej Zagórskiej, a także kartki i obrazki.

Służby porządkowe i wolontariusze będą do dyspozycji pielgrzymów.

 


[Poprzednie dni Nowenny]

 

1 lipca 2007

Serdecznie zapraszamy wszystkich Czcicieli Matki Bożej do udziału w wyjątkowej, historycznej uroczystości, którą przeżywać będziemy 1 lipca 2007 roku.

W tym dniu łaskami słynący wizerunek Zwiastowania NMP od ponad 600 lat znajdujący się w zagórskiej świątyni, zostanie uwieńczony koronami. Będzie to potwierdzenie wielowiekowego kultu, który otacza tutaj Matkę Bożą. Już w XVII wieku jezuita Michał Krasuski nazywał NMP Zagórską „Panią Bieszczadzką” i „nadzieją upadających na duchu”.

Cześć, jaką cieszyła się i cieszy Maryja w zagórskim kościele, a także liczne łaski, które tutaj za Jej pośrednictwem rozdaje Miłosierny Bóg, sprawiły, że już wkrótce nasza świątynia zyska miano sanktuarium.

Dzień Koronacji jest wyjątkowym momentem wspólnotowej modlitwy przed cudownym wizerunkiem, chwilą niepowtarzalną, gdy w szczególny sposób zgromadzenie wiernych ogrania łaska Boża i matczyna miłość Maryi.

Dlatego też pragniemy, aby jak najwięcej osób uczestniczyło wraz z nami w tych podniosłych obrzędach.

Koronacja będzie połączona z Archidiecezjalną Pielgrzymką Róż Żywego Różańca, których członkowie każdego dnia poprzez modlitwę różańcową oddają cześć Matce Boga w taki sposób, jaki ona najbardziej sobie upodobała.

Uroczystości rozpoczną się już w przeddzień, 30 czerwca, wieczorną Mszą Świętą, Apelem Maryjnym i procesją światła.

1 lipca o 7.30 odprawiona zostanie pierwsza Msza Święta. Do godziny 11.00 członkowie Róż Żywego Różańca i zgromadzeni wierni będą się modlić i rozważać tajemnice różańcowe. Koncert pieśni maryjnych i krótka część artystyczna wprowadzą zgromadzonych w atmosferę głównej uroczystości, która rozpocznie się o godzinie 11.00.

Podczas koncelebrowanej Mszy Świętej, ks. Arcybiskup Metropolita Przemyski, Przewodniczący Rady Episkopatu Polski, Józef Michalik, dokona nałożenia koron na wizerunek Matki Bożej Zagórskiej – Matki Nowego Życia.

 

Wszystkie uroczystości odbywać się będą na placu przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu. Dla pielgrzymów przygotowane zostały specjalne parkingi, na które kierować będą służby porządkowe.


Propozycje postanowień i darów duchowych dla Matki Najświętszej z okazji Koronacji Jej zagórskiego wizerunku:


W ubiegłą niedzielę pierwszy raz śpiewaliśmy nową pieśń powstałą specjalnie z okazji Koronacji. Słowa napisała p. Emilia Kawecka, a melodię ułożyła Jej córka, mieszkająca obecnie w USA – p. Maryla Buck. Poniżej publikujemy słowa tej pieśni, aby wszyscy mogli szybko się ich nauczyć.


Do sąsiednich parafii trafił plakat zachęcający do udziału w Nowenne i samej Uroczystości Koronacji.


Za pięć miesięcy koronacja

Cudowny obraz

Już tylko niespełna pięć miesięcy dzieli nas od Uroczystej Koronacji, której termin został ostatecznie wyznaczony na 1 lipca. Od ponad roku przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia, zarówno duchowo, jak i materialnie. Trwa dziewięciomiesięczna nowenna pierwszych sobót miesiąca, która gromadzi w naszym kościele wielu czcicieli Maryi, składane są nadal ofiary na korony, przygotowywane już przez pana Tadeusza Sońskiego, podejmujemy liczne prace zmierzające do poprawienia wyglądu naszego kościoła i najbliższego otoczenia świątyni. Ponieważ jednak czas mija szybko i zostało już niewiele miesięcy do samej uroczystości, przygotowania stają się coraz bardziej intensywne. Ukonstytuował się komitet organizacyjny; funkcję przewodniczących zgodzili się pełnić: ks. Dziekan Eugeniusz Dryniak i pan mgr Wacław Krawczyk, Starosta sanocki. W skład komitetu weszły osoby różnych zawodów, mogące służyć pomocą i radą w rozmaitych sprawach związanych z organizacją tego wielkiego przedsięwzięcia – przygotowaniem terenu, zapewnieniem opieki medycznej i ochrony, zorganizowaniem dojazdu dla pielgrzymów, parkingów, wytyczeniem pieszych tras dojścia na miejsce uroczystości, przyjęciem zaproszonych gości, opracowaniem publikacji okolicznościowych (zaproszeń, plakatów informacyjnych, itp.). Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odzewem, na skierowane do różnych osób prośby o pomoc i radę.

Na stronie internetowej w dalszym ciągu będziemy informować o szczegółach przygotowań i organizacji uroczystości.

 


Drodzy czciciele Matki Bożej Zagórskiej!

Wchodzimy w okres bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Koronacji Łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Zagórskiej.

W pierwszą sobotę października rozpoczęliśmy dziewięciomiesięczną nowennę przed tą Uroczystością, która zaplanowana jest na dzień 1 lipca 2007 roku.

Zwracam się z serdeczną prośbą, aby wszyscy parafianie włączyli się w duchowe przygotowanie do tego wyjątkowego dnia poprzez: życie sakramentalne, modlitwę, uczestnictwo w nabożeństwach ku czci Matki Bożej. Zachęcam szczególnie do udziału w nabożeństwach w pierwsze soboty miesiąca, gdyż razem z nami modlić się wówczas będą księża biskupi z naszej diecezji, infułaci i inni zaproszeni kapłani oraz przedstawiciele innych parafii.

Czas nowenny wykorzystajmy, aby wzmocnić naszą wiarę i miłość, budować coraz silniejszą więź z Matką Najświętszą, aby wyprosić potrzebne łaski dla siebie, naszych rodzin i całej wspólnoty. Zachęcajmy również naszych bliskich, sąsiadów, znajomych do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

Myślę, że każdy z nas ma za co Panu Bogu dziękować, za co przepraszać, jak również nie brak spraw o które pragnie prosić. Te łaski tak często otrzymujemy przez ręce naszej Niebieskiej Matki, którą czcimy w Zagórskim Wizerunku.

Zwracam się również z prośbą o pisemne dawanie świadectwa łask, otrzymanych za wstawiennictwem Matki Bożej Zagórskiej. Wiemy, że wiele osób z naszej i nie tylko z naszej parafii doznało pomocy Maryi o otrzymało szczególne daru (np. uzdrowienie, uratowanie od wypadku, wyjście z nałogu, otrzymanie pociechy duchowej, itp. Jak mówi Pismo Święte: „Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy”. Prosimy zatem o spisanie tych przeżyć i przekazanie imiennie lub anonimowo do kancelarii parafialnej lub w kopercie do koszyka. Niektóre z nich będą opublikowane w przygotowywanej publikacji.

ks. Józef Kasiak