Kościół parafialny
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Kościół

Późnobarokowy kościół parafialny w Starym Zagórzu, zbudowany w drugiej ćwierci XVIII wieku, przypuszczalnie z wykorzystaniem murów wspomnianej gotyckiej kaplicy, to budowla jednonawowa, z przedsionkiem i zakrystią. Kościół wzniesiony jest z kamienia i pokryty tynkiem.

 

 

 

 

Kościół

Nawa główna, o rzucie prostokątnym, jest trójprzęsłowa, a łukowe barokowe sklepienie opiera się na ścianach. Przy dość krótkim prezbiterium znajduje się zakrystia; kiedyś na piętrze była dawna loża kolatorska. W fasadzie kościoła, w niszach, stoją rzeźby św. św. Piotra i Pawła; pomiędzy nimi umieszczona jest pamiątkowa tablica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół

Już od drzwi wejściowych zwraca uwagę barokowy ołtarz główny, zwieńczony figurą przedstawiającą scenę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po bokach ołtarza stoją figury św. Piotra i św. Pawła oraz dwie postaci alegoryczne. W ołtarzu główny znajduje się największy skarb zagórskiej świątyni – łaskami słynący późnogotycki obraz Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół

Ołtarze boczne z początku XX wieku nawiązują charakterem do ołtarza głównego. Zostały wykonane po pożarze zagórskiej świątyni, który miał miejsce w 1911 roku. Stojące na nich figury pochodzą z wcześniejszych, osiemnastowiecznych ołtarzy. W lewym umieszczeni zostali św. Stanisław biskup i męczennik i św. Wojciech – w prawym: święci jezuiccy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół

Ambona z wielobocznym korpusem zwieńczonym glorią powstała przed 1700 rokiem i jest jednym z najstarszych elementów wyposażenia świątyni. Dorównuje jej niemal wiekiem barokowa chrzcielnica w kształcie kielicha z pokrywą z liści akantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacje Drogi Krzyżowej z końca XVIII wieku znajdowały się pierwotnie w kościele Karmelitów. Warto zwrócić również uwagę na osiemnastowieczne obrazy: m.in. wizerunek Matki Boskiej Śnieżnej, Ekstazę świętej Teresy, Świętego Józefa z Dzieciątkiem, Świętego Antoniego Padewskiego, Świętą Rodzinę. Część obrazów pochodzi z klasztoru Karmelitów. Witraże ufundowane zostały przez rodzinę Gubrynowiczów oraz przez parafian zagórskich, a powstały w większości w zakładzie Żeleńskiego w Krakowie. Organy pochodzą z lat 20. XX wieku. Na ścianach świątyni zobaczyć można także tablice nagrobne i pamiątkowe, będące świadectwem historii i pamięci pokoleń. Schody na chór oraz kropielnica zostały wykonane pod koniec XIX wieku przez rzemieślników kolejowych.

Dzwonnica stojąca obok kościoła i pochodząca z tego samego okresu, została podwyższona w 1983 roku. Obecnie wiszą w niej cztery dzwony – Nawiedzenie, Maria, Józef i najstarszy: Kasper (prawdopodobnie z 1647 roku).

Bibliografia:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, województwo krośnieńskie, red. E. Śnieżyńska-Stolotowa i F. Stolot; Lesko Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice, Warszawa 1982

Z. Osenkowski, Zabytki sakralne Zagórza [w:] Zagórz nad Osławą, red. Z. Osenkowski, Zagórz 1995