Poczet zagórskich proboszczów

Prebendarze (do 1750 r.) i proboszczowie parafii w Zagórzu

„…I posłał Pan robotników na żniwo swoje”

Ks. Łukasz Fabrycy – przed 1680 r.

Ks. Wojciech Ciszewski – 1687
Ks. Jan Wałkanowski – 1707 – ok. 1711
Ks. Jan Gadawski – 1721–1727
Ks. Józef Skarbiński – 1727–1735
Ks. Jakub Gałdowski – 1735 r.
Ks. Antoni Słoniecki OM – od 1735 r.
Ks. Antoni Laliczyński – 1750 r.
Ks. Józef Skarbiński – pierwszy proboszcz, instalowany 29 IV 1750 r. do 1755 r.
Ks. Wojciech Błantowski – prebendarz, 1755–1756
Ks. Michał Ekiert – 1756-1772
Ks. Jan Rusinkiewicz – 1786–1801
Ks. Jan Kanty Jajewicz – 1802–1805
Ks. Jakub Panasiewicz – 1806–1823
Ks. Leonard Umański, karmelita – 1825–1828
Ks. Alojzy Haas – 1829–1833
Ks. Ludwik Jamrugiewicz – 1833–1863
Ks. Jastrzębski – 1863–1869
Ks. Andrzej Gardziel – 1876–1881
Ks. Jan Biega – 1869–1876
Ks. Jan Jayko – 1881–1903
Ks. Szczepan Fus – 1904–1908
Ks. Jan Lewkowicz – 1908–1923
Ks. Władysław Wójcik – 1923–1940
Ks. Adam Fuksa – 1940–1965
Ks. Józef Winnicki – 1965–1995
Ks. Adam Michalski – 1995–1999
Ks. Józef Kasiak – od 1999 r.