Rada parafialna

Rada parafialna, to grupa osób współpracująca z Księdzem proboszczem, jakby reprezentacja parafii, ułatwiająca współpracę i budująca poczucie współodpowiedzialności za Kościół. Jest to zadanie bardzo ważne i odpowiedzialne, dlatego też istotne jest również, by cała parafia wspierała radę w jej pracach.

Radę parafialną, zwaną oficjalnie Parafialną Radą Duszpasterską, powołuje proboszcz, który wraz z księdzem wikariuszem wchodzą także w jej skład. W radzie powinni znaleźć się przedstawiciele całej wspólnoty parafialnej (od 10 do 30 osób), członkowie stowarzyszeń i ruchów, w miarę możliwości z uwzględnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terenu parafii. Połowę składu rady powinna wyznaczać wspólnota parafialna, połowę zaś proboszcz, po konsultacji ze swymi współpracownikami. Kadencja Rady trwa pięć lat, a członkowie mogą być powoływani najwyżej na kolejne trzy kadencje. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, można uzupełnić skład rady podczas trwania kadencji. Posiedzenia rady duszpasterskiej winny odbywać się przynajmniej dwa razy w roku. Na posiedzeniu winny być omawiane wszystkie istotne decyzje, dotyczące życia parafialnego wymiarze duszpasterskim i gospodarczym.

Do rady duszpasterskiej w naszej parafii należą: Pani Halina Adamkiewicz, Pan Emil Chudio, Pan Janusz Cynk, Pan Andrzej Cyran, Pan Roman Czech, Pan Józef Hyrcza, Pan Jan Mogilany, Pan Kazimierz Krawczyk, Pan Kazimierz Nieznański, Pan Stanisław Podkalicki, Pan Robert Putyra, Pani Ewa Rodkiewicz, Pan Zbigniew Tarnawski, Pan Jerzy Zimoń.