Inwestycje 2013

Stopniowo zbliżają się ku końcowi zaplanowane na ten rok prace remontowo-renowacyjne w kościele parafialnym. W zakrystii położono nową posadzkę, częściowo wymieniono tynki, wykonano odkrywki starej zabytkowej polichromii, wprawiono nowe okno z witrażem przedstawiającym symbole Sakramentu Kapłaństwa. Odnowiono meble, wymieniając najbardziej zniszczone części, zamówiono nową dębową szafę na ornaty i stroje liturgiczne, udoskonalono ogrzewanie zakrystii.
Zakończone zostały także prace malarskie przy tynkach w prezbiterium, polegające na odnowieniu części polichromii oraz odkryciu i wyeksponowaniu ornamentów w obramieniach okien. Wcześniej wykonano nową granitową posadzkę za ołtarzem, a także obłożono granitem stopień przy nastawie ołtarzowej oraz płytkami granitowymi podstawę tabernakulum.
Przeprowadzony został także odbiór konserwatorski figur z belki tęczowej i prospektu organowego, przy którym również przeprowadzono prace konserwatorskie, połączone ze złoceniem elementów zdobniczych.
Podjęto również prace remontowe wewnątrz dzwonnicy, otynkowano ściany, wykonano posadzkę, podłączono wodę i kanalizację, przygotowano półki do przechowywania przedmiotów niezbędnych do dekoracji i porządkowania świątyni.


Inwestycje archiwalne:

2007-2008

2009-2010

2011-2012