Ochronka

Przedszkole Niepubliczne im. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

■ Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od wieku 3 do 5 lat.

■ Przedszkole realizuje cele i zadania zawarte w ustawie o systemie oświaty, w duchu wartości i zasad chrześcijańskich. Kształtujemy u dzieci postawy otwartości na drugiego człowieka, ucząc wrażliwości wobec siebie i innych, poprzez wychowanie do ufnej przyjaźni z Bogiem i kontynuowanie metod i koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego.

■ Przedszkole oferuje dzieciom dodatkowe zajęcia: religia, rytmika i j. angielski.

■ Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: od 6.30 do 16.00.

Dbamy o:
■ harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci
■ uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
■ dostosowanie metod pracy do potrzeb dziecka
■ wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców
■ odpowiedni klimat nacechowany bezpieczeństwem i radością
■ kultywowanie tradycji i zwyczajów narodowych i regionalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum:

2010