DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W ZAGÓRZU

DZIAŁALNOŚĆ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓRZU

Dom Pomocy Społecznej w Zagórzu jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę dla osób w podeszłym wieku obojga płci. Warunki bytowe, rodzaj i zakres usług świadczonych przez dom dostosowane są do rodzaju i stopnia niepełnosprawności mieszkańców.
W najbliższym otoczeniu domu znajduje się niewielki ogród, umożliwiający mieszkańcom stały kontakt z przyrodą. W ogrodzie jest altanka, w której mieszkańcy spotykają się, odpoczywają na świeżym powietrzu.
Budynek jest wielokondygnacyjny z windą, bez barier architektonicznych, wyposażony w podjazdy dla wózków inwalidzkich, instalację P/POŻ , system przyzywowo-przyłóżkowy, wewnętrzną sieć telefonów umożliwiającą porozumiewanie się mieszkańców między sobą a także z personelem domu, oraz przyjmowanie telefonów z zewnątrz.
Dom przeznaczony jest dla 41 osób. Pokoje mieszkalne 1-, 2-, 3-osobowe wyposażone są w łóżko lub tapczan, stosownie do potrzeb mieszkańca. Każdy pensjonariusz ma swoją szafę i szafkę przyłóżkową . Poza tym każdy pokój wyposażony jest w stół, krzesła, a większość pokoi również w telewizory.
Łazienki, toalety i korytarze przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Prowadzimy dla mieszkańców kuchnię dostosowaną do ilości i rodzaju przyrządzanych potraw. Działa także pralnia ze stosownym zapleczem.

W domu znajdują się następujące pomieszczenia:
■ Pokój zabiegowy wyposażony standardowo,
■ Pomieszczenie do rehabilitacji wyposażone w aparaturę dostosowaną do rodzaju schorzeń mieszkańców Domu.
Poza tym mieszkańcy mają do dyspozycji różne pomieszczenia do wspólnego przebywania:
■ Sala zajęć do terapii,
■ Pokój dziennego pobytu z telewizorem i radiem, w którym organizowane są imprezy kulturalno-rozrywkowe i mieszkańcy spotykają się z ciekawymi ludźmi z Polski i z zagranicy.
■ Biblioteka
■ Kaplica
■ Kuchenka pomocnicza dla potrzeb mieszkańców.

Sposób organizacji i funkcjonowania domu jest dokumentowany. Prawa i obowiązki mieszkańców ustalane są przy udziale samorządu mieszkańców. Funkcjonowanie domu w poszczególnych sferach jego życia, sposoby postępowania w trudnych sytuacjach określają procedury postępowania.

 

 

 

[czytaj dalej]